Kontakt telefon +382 (0) 20 230 690
info@uniprom.me Adresa br. 11, Podgorica

UNIPROM - Iskopavanje boksita

Iskopavanje boksita - UNIPROM METALI

Kompanija Uniprom metali d.o.o. upravlja Rudnikom crvenog boksita u Nikšiću od 2015. godine.
Crveni boksit je jedna od najznačajnijih mineralnih sirovina u Crnoj Gori, pored uglja, te rude olova i cinka, i kao takav u značajnoj mjeri ima uticaj na razvoj Crne Gore.
Od oktobra 2015. godine, kompanija Uniprom metali d.o.o. je investirala više od 5 miliona u povećanje proizvodnih kapaciteta, popravku opreme i modernizaciju postrojenja fabrike koju su kupili od kompanije u stečaju, Rudnici Boksita SC.
Proizvodnja rude trenutno se odvija u tri aktivna rudnika od kojih su dva, Biočki stan i Đurakov do 1, rudnici sa podzemnom eksploatacijom, a Štitovo 2 rudnik sa površinskom eksploatacijom. U toku su pripreme za pokretanje proizvodnje sa ležišta Borovnik, koji će takođe biti podzemni.