Kontakt telefon +382 (0) 20 230 690
info@uniprom.me Adresa br. 11, Podgorica

UNIPROM - Proizvodnja aluminijuma

Proizvodnja aluminijuma

Kompanija Uniprom doo se preko 30 godina bavi proizvodnjom aluminijuma a od 2014. godine uspješno upravlja Kombinatom aluminijuma Podgorica. Prema podacima Monstata o ukupnoj spoljnotrgovinskoj robnoj razmjeni Crne Gore, dominantno učešće u crnogorskom izvozu, imaju aluminijum i proiznodi od aluminijuma, što potvrđuje da je kompanija Uniprom, koji gazduje Kombinatom aluminijuma (KAP), jedan od najvećih crnogorskih izvoznika.

Kontiunuirano se ulaže u nove pogone i tehnolgije, pa je do sada ukupno na teritoriji KAP-a uloženo blizu 50 miliona eura. Posebno značajne investicije odnose se na Fabriku aluminijskih trupaca i Fabriku aluminijskih silumina.