Kontakt telefon +382 (0) 20 230 690
info@uniprom.me Adresa br. 11, Podgorica

UNIPROM - Iskopavanje boksita

LEŽIŠTE CRVENOG BOKSITA “ŠTITOVO II”

Na ovom ležištu proizvodnja je pokrenuta još 2006. godine kada je rudnik bio u vlasništvu države do 2016. godine, kada proizvodnju preuzima Uniprom-metali doo. Od pokretanja proizvodnje do danas iz ležišta Štitovo II ukupno je otkopano 1 milion tona crvenog boksita.
Na ovom ležištu, kao podizvođač, radove izvodi kompanija Zemljokop inžinjering iz Bosne i Hercegovine, koja zapošljava oko 25 radnika.

Opis ležišta
Rudno tijelo se prostire na dužini od 650 m, dok mu širina varira od 15 m na zapadnom, do 350 m na istočnom dijelu. Glavni pravac pružanja rudnog tijela je istok-zapad, a zaliježe pod blagim uglom prema sjever-sjeveroistoku.
Najviša kota ležišta u krovini je na njegovom krajnjem zapadnom dijelu i iznosi 1.480 m, a najniža 1.385 m.

Rezultati laboratorijskih ispitivanja
Na bazi dobijenih podataka prosječan hemijski sadržaj analiziranih komponenti u ležištu iznosi:
Al2O3 = 53,51%; SiO2 = 11,89%; Fe2O3 = 18,93%; TiO2 = 2,56%; CaO = 0,50% i G.Ž. = 12,39%.
Ukupan mineralni sastav, kako glavnih tako i sporednih minerala u ispitivanim uzorcima crvenog boksita iz ovog ležišta je sledeći:
bemit – 50,85 %; kaolinit -26,73 %, hematit -18,08 %; kalcit – 2,45 % i anatas – 2,74 %.
Na osnovu mineralnog sastava crveni boksit ležišta “Štitovo II” pripada bemitskom tipu boksita. Sa geohemijskog aspekta crveni boksit ležišta “Štitovo II” se karakteriše prisustvom sledećih mikro elemenata (u ppm):
Pb – 70, Ga – 50, V – 300, Cu – 70, Y – 45, Zn – 95, Zr – 300, Ni – 300, Co – 35, Sc – 26, Cr – 400, La – 180, Ba-20, Sr – 30, Li – 55, Rb-30, U – 7 i Th – 37 ppm.

Rudnik Štitovo II-panoramski snimak