Kontakt telefon +382 (0) 20 230 690
info@uniprom.me Adresa br. 11, Podgorica

UNIPROM - Iskopavanje boksita

LEŽIŠTE CRVENOG BOKSITA “BIOČKI STAN”

Na ovom ležištu proizvodnja je pokrenuta još 1955. godine kada je rudnik bio u vlasništvu države do 2016. godine, kada proizvodnju preuzima Uniprom-metali doo. Od pokretanja proizvodnje do danas iz ležišta Biočki stan ukupno je otkopano 5,5 miliona tona crvenog boksita.
Opis ležišta
Površina neotkopanog dijela ležišta iznosi 176.676m2 . Generalni pravac pada ležišta je prema sjeveroistoku pod uglom od 10° do 20°. Boksitonosni horizont prostorno je zalijegao od kote 1.535 m.n.m. (izdanak boksita na zapadnom dijelu ležišta) do kote 1.258 m.n.m. Daleko najveći dio rude se nalazi na dubini od 250 do 300m ispod površine terena, što je uslovilo podzemni metod otkopavanja ovog ležišta.
Debljina boksitnog sloja je varijabilna i kreé se u širokom intervalu od 1 do 57m.
Rezultati laboratorijskih ispitivanja Na bazi dobijenih podataka prosječan hemijski sadržaj analiziranih komponenti u ležištu iznosi:
Al2O3 =58,69%; SiO2 =3,74%; Fe2O3 =20,84%; TiO2 =2,94%; CaO=0,68% i G.Ž.=12,76%.
Ukupan mineralni sastav, kako glavnih tako i sporednih minerala u ispitivanim uzorcima crvenog boksita iz ovog ležišta je sledeći: bemit 65,50%; kaolinit 9,31%; hematit 19,98%; kalcit 2,20% i anatas 2,92%.
Na osnovu mineralnog sastava crveni boksit ležišta “Biočki stan” pripada bemitskom tipu boksita. Sa geohemijskog aspekta crveni boksit ležišta “Biočki stan” se karakteriše prisustvom sledećih mikro elemenata (u ppm):
Pb – 22; Ga – 40; V – 140; Cu – 35; y – 30; Zr – 200; Ni - 80; Co – 15; Sc – 14; Cr – 300; La – 80; Sr – 15; Li – 55; U – 6 i Th – 44.

Radni plato Seoca (ulaz u jamu Biočki stan)-pogled odozgo

Radni plato Seoca (ulaz u jamu Biočki stan)-panoramski snimak