Kontakt telefon +382 (0) 20 230 690
info@uniprom.me Adresa br. 11, Podgorica

UNIPROM - Iskopavanje boksita

LEŽIŠTE CRVENOG BOKSITA “BOROVNIK”

Na ovom ležištu vršena su osnovna geološka istraživanja 1972.-1989. godine. Ukupno je izbušeno 31 bušotina ukupne dužine 8.737 metara. Tom prilikom utvrđena su dva rudna tijela crvenog boksita, Borovnik i Borovnik 2, na dubini ispod 200 metara.
Potencijalni istražni prostor definisan Ugovorom o koncesiji iznosi 2,04 km2.
Rudno tijelo Borovnik je nepravilnog oblika, dužine 300 m i širine od 140 do 200 m. Površina rudnog tijela je oko 40.000 m2 . Njegova srednja debljina je 8,24m. Pod blagim uglom prema SI rudno tijelo pada, između izohpsi 1330 i 1300 mnm.
Na ležištu Borovnik proračunate su rezerve crvenog boksita od 850.000 tona crvenog boksita sa srednjim sadržajima: 60,43% Al2O3 i 2,94% SiO2 .
Za rudno tijelo Borovnik II nisu sračunate rezerve, već su na osnovu dostupnih podataka pretpostavljene rezerve oko 2,5 miliona tona.
Za ležište Borovnik urađen je projekat detaljnih geoloških istraživanja, po kome će se kombinacijom istražnog bušenja i izradom istražnih hodnika detaljnije definisati rezerve i kvalitet crvenog boksita.
Ukupno je planirana izrada oko 4000 metara istražnih bušotina i 5.200 metara istražnih hodnika.
Vrijednost planiranih radova sa detaljnim hemijskim i mineraloškim ispitivanjima je oko 9 miliona eura.

Situacioni plan istražnih bušotina i geoloških profila na prostoru ležišta Borovnik i rudnog tijela Borovnik II