Kontakt telefon +382 (0) 20 230 690
info@uniprom.me Adresa br. 11, Podgorica

UNIPROM - Fabrika silumina-inglota

Fabrika silumina-inglota

U okviru Kombinata aluminijuma izgrađene su dvije nove fabrike i to fabrika silumina i fabrika trupaca odnosno bileta.
Fabrika silumina je puštena u rad 2019. godine. Fabrika proizvodi godišnje 30.000 tona specijalnih legura. Vrijednost investicije iznosila je 15 miliona eura. Otvaranjem fabrike otvoreno je 70 novih radnih mjesta.
Prezentacija na engleskom - LINK