Uniprom Group kompanije grade vertikalno integrisanu lidersku poziciju u proizvodnji početnih i polugotovih aluminijumskih proizvoda u Crnoj Gori.

UNIPROM Group kompanija, prilika za aluminijum polugotove proizvode

Lanac vrijednosti aluminijumske industrije-

Fabrika aluminijumskih trupaca (završetak: 2019.)

Planovi za budućnost uključuju izgradnju fabrika za proizvodnju aluminijumske žice, aluminijum tabli i profila.

U pogledu nove fabrike trupaca: kvalitet metala je povezan sa dva faktora: izlivanjem i homogenizacijom. Što se tiče drugog, Uniprom koristi trajne/neprekidne procese homogenizacije i trupci će imati bolju uniformnost u kvalitetu i ispravnost u poređenju sa grupnim procesom homogenizacije.

Štaviše, najbolja oprema i mašinerija na svijetu su poručeni (jedan dobavljač je Hertwich Engineering iz Austrije), što će donijeti uštedu po pitanju radne snage i troškova zahvaljujući visokom nivou automatizacije i dizajnu opreme.Da bi se doprinijelo najvišem kvalitetu metala koji će se proizvoditi, Uniprom je, takođe, angažovao međunarodne inžinjerske eksperte da upravljaju procesom inžinjeringa, podacima i ukupnim operacijama.

 

 

Website made by WEBENIX