mn 003 uniprom energija uniprom podgorica iskopavanje boksita proizvodnja aluminijuma hotel budva hotel tara hotel zija Copy    Cilj Uniprom Energy kompanije je da prepozna i iskoristi mogućnosti/potencijale za razvoj tržišta prirodnog gasa na Balkanu (generalno) i u Crnoj Gori (posebno). Fokusirana je na razvoj nove infrastrukture za snabdijevanje prirodnim gasom na Balkanu, zasnovan na potrebama regiona za obezbjeđenje energetske stabilnosti i prelaska na ekološki čist energent.

    Sljedeći ključni trendovi utiču na rast potrošnje prirodnog gasa::

-- kompanije sa zahtjevom Energetske Strategije EU kao uslova ulaska balkanskih zemalja u Evropsku uniju;

-- širenje infrastrukture prirodnog gasa i razvoj projekata TPG (tečnog prirodnog gasa) u Evropi;

-- pozitivni ekonomski efekti za potrošače kada se preusmjerava transport na gas kao pogonsko gorivo i energetska postrojenja za industrijska i društveno odgovorna preduzeća kada se preusmjeravaju sa naftnih derivata na prirodni gas;

-- vladina podrška u mnogim zemljama regiona (zelena tarifa), opštinske inicijative za prebacivanje prevoznih sredstava i javnog prevoza na prirodni gas.

Ograničenja za ulazak na tržište gasovod prirodnog gasa:

-- nerazvijena infrastruktura za prenos gasa (gasovoda) – Srbija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska. Međutim, Srbija je jedan od evropskih lidera u dostavljanju KPG (komprimovanog prirodnog gasa) bez cjevovoda industrijskim postrojenjima i transportu;

-- odsustvo infrastrukture za prenos prirodnog gasa u Crnoj Gori, Kosovu, Albaniji i Makedoniji;

-- nedovoljna sopstvena proizvodnja gasa (Srbija) i odsustvo istog u drugim balkanskim državama;

-- epostojanje bilo kakvih obližnjih terminala TPG.

      Crna Gora je strateška lokacija za izgradnju terminala TPG i potencijalna baza buduće infrastrukture transporta gasa na Balkanu.

Nalazi se blizu regionalnih čvorišta potrošnje gasa, optimalna logistika saključnih TPG terminala: For-sur-Mer (Francuska), Skikda (Alžir) i nepostojanje bilo kakvih obližnjih TPG terminala.