Uniprom Group, u vlasništvu 100% gospodina Veselina Pejovića, ima četiri četiri glavne komponente:
a)  Uniprom D.O.O. (KAP) - proizvodnja aluminijuma;
b)  Uniprom Metali D.O.O. Niksic - iskopavanje boksita;
c)  Uniprom Energy -(u kojoj gospodin Pejović posjeduje 40%) distribucija KPG i TPG;  
d)  Uniprom Hoteli - Budva, Tara and Ziya hoteli u Crnoj Gori.    

Od 2014., Uniprom Group je izuzetno porasla s obzirom da se priprema za pridruživanje Crne Gore Evropskoj uniji. Ovaj proces je počeo u novembru 2005.,kada su pregovori o stabilizaciji i pridruživanju započeli.

Dvadeset prvog maja 2006., Crna Gora je glasala za nezavisnost na referendumu – državna zajednica Srbije i Crne Gore je prestala da postoji i Crna Gora je proglasila svoju nezavisnost i tako postala 192. članica Ujedinjenih nacija.

U junu 2017. Crna Gora se pridružila NATO, što je bio prirodni korak za zemlju tako integrisanu u Evropsku uniju da koristi euro kao svoju valutu (koja je tako zamijenilanjemačku marku 2002.).

Crnogorsko stanovništvo je ubjedljivo proevropski orjentisano sa 76% onih za, prema istraživanju javnog mnjenja, i samo 10% onih koji su protiv. Polovina stanovništva je u razdoblju od 25 i 54 godine uz visoku pismenost od skoro 99%.

Crna Gora je prosto blagoslovena kada su u pitanju prirodni resursi, 117 divnih plaža niz jadransku obalu i preko milion turista godišnje.

Ovaj broj raste velikom brzinom i Vlada trasira put za program nacionalnog razvoja.

Njena lokacija u Jugoistočnoj Evropi, gdje se graniči sa Hrvatskom na zapadu i Italijom na moru, je idealna.

Država nosi svoje ime (doslovno ,,crna planina'') po tamnim, planinskim šumama koje prekrivaju zemlju. Kombinacija planina, šuma, jezera i obale je čine vrhunskom destinacijom za posjetioce.

Uprkos relativno maloj veličini, postoji pet aerodroma u ovoj svjetski poznatoj turističkoj destinaciji.

Stoga, logično je da su gospodin Pejović i njegova Uniprom Group fokusirali svoju preduzetničku stručnost i napore na proizvode, energiju i turizam.

 

 

Website made by WEBENIX